loading icon

Nota Legal


Aviso legal

Avís legal Condicions generals d’ús de la pàgina web liceoegara.org 1. Identificació i activitat de la societat. InZero (des d’ara “liceoegara.org”), amb domicili social a la Carretera Castellar, 126 08222 – Terrassa NIF A-08730384 , inscrita al Registre Mercantil de Barcelona 2. Responsabilitats d’ús. Ambdues parts són responsables de la veracitat de les dades que s’enviïn i gestionin a través del sistema.

L’Usuari haurà de disposar dels mitjans materials, sistemes, xarxes de comunicació, maquinària i equips necessaris per al correcte funcionament del sistema.

L’Usuari i liceoegara.org adoptar totes les mesures de seguretat necessàries de conformitat amb la tecnologia i situació al mercat, amb la finalitat de no introduir qualsevol tipus de codi contaminant o virus en el sistema.No obstant això, liceoegara.org exclou qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis en relació amb: i) Falta de funcionament correcte de la pàgina web o dels serveis i promocions oferts a través d’aquesta, així com de la manca d’adaptació de la pàgina web a una finalitat concreta esperada pels Usuaris.Ii) Presència de codis contaminants o virus o presència d’altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic o fitxers dels Usuaris. 3. Seguretat i confidencialitat. Política de Protecció de Dades.

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè, i les que en qualsevol moment faciliti, seran tractats en els termes i condicions estipulats en la nostra Política de Privacitat. La mera utilització de la nostra pàgina web, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals i de la Política de Privacitat que s’inclou en aquesta. 4. Propietat intel·lectual i / o industrial. Tota la informació continguda en la pàgina web liceoegara.org, com ara, a títol enunciatiu, el disseny gràfic, imatges, codis font, marques, rètols d’establiment, noms comercials, denominacions, altres signes distintius o enllaços a tercers, etc., estan subjectes a drets de propietat intel · lectual i industrial de liceoegara.org o de tercers. Sota cap supòsit, l’accés als serveis de liceoegara.org suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública de aquests drets de propietat intel·lectual sense la prèvia i expressa autorització de liceoegara.org o del tercer titular dels drets afectats. Per tant, a títol enunciatiu que no limitatiu, l’Usuari no estarà autoritzat a reproduir, descompilar, invertir, transformar, modificar ni actualitzar el sistema sense l’autorització prèvia i per escrit de liceoegara.org.

En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a liceoegara.org, si es van fer servir contravenint la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel·lectual. No obstant això, queden fora de perill els drets de l’Usuari previstos per les disposicions legals vigents, així com els drets de l’Usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria cau del seu ordinador com a reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per comunicar aquesta a tercers. 5. Política de links. liceoegara.org no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis derivats dels serveis i continguts que s’ofereixin a través de les pàgines web a les que els Usuaris puguin accedir a través d’els enllaços que s’inclouen a la pàgina web liceoegara.org. 6. Notificacions.

Qualsevol notificació podrà ser dirigida a liceoegara.org a l’adreça que figura al capçalera o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a la següent adreça: administracio@liceoegara.org. 7. Legislació aplicable i jurisdicció Les presents condicions queden subjectes a la normativa de dret comú espanyola. Els Usuaris se sotmeten expressament per qualsevol qüestió, discrepància, controvèrsia o reclamació que es derivi de l’execució, interpretació o compliment de les obligacions que s’estableixin entre liceoegara.org i els usuaris de la pàgina web liceoegara.org, als Jutjats i Tribunals de Terrassa, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 8. Consentiment de l’Usuari. El sol accés a l’ús de la pàgina web liceoegara.org per part de l’Usuari, suposa l’acceptació de les presents Condicions Generals d’Ús.

Politica de privacitat

Les dades de caràcter personal proporcionades per vostè i les que en qualsevol moment ens faciliti, seran incorporades a un fitxer automatitzat de dades titularitat de liceoegara.org, amb l’objecte de ser tractats en la mesura en què fossin necessàries o convenients per al desenvolupament de la relació jurídica que s’estableixi entre les parts i pel seu ús amb finalitats comercials, de informació i publicitaris de tot tipus de productes i serveis propis i aliens. En qualsevol moment, vostè podrà accedir a aquest fitxer amb la finalitat d’exercir els dretsd’accés, rectificació, cancel·lació i oposició sobre les seves dades personals. Aquests dretspodran exercir mitjançant comunicació electrònica a la següent adreça: administracio@liceoegara.org. L’acceptació de la present Política de Privacitat implica l’autorització expressa a liceoegara.org, per a la remissió de comunicacions comercials i ofertes promocionals per via electrònica, o qualsevol altre mitjà equivalent. En cas que vostè no desitgi rebre comunicacions comercials per via electrònica, li preguem ens ho comuniqui a través de l’enviament d’un correu electrònic a la següent direcció: administracio@liceoegara.org. L’enviament de la seva informació personal a través d’aquesta pàgina web implica el consentiment exprés i inequívoc per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes exposats en la present Política de Privacitat. L’acceptació de la present Política de Privacitat suposa tanmateix l’acceptació de les Condicions Generals d’Ús d’aquesta pàgina web.