loading icon

Motricitat fina.


Treballar la motricitat fina és molt important pels infants. Els hi ajuda a concentar-se i a parar atenció a la tasca que estan fent. A més d’aixó, poden estar bastant estona fent aques

t tipus d’activitat.