loading icon

Estudis


El nostre centre ofereix una formació des de les etapes més primerenques fins a les postobligatòries. Així disposem de:

team member

LLAR D’INFANTS


Titularitat privada
Tenim 4 unitats corresponents a les etapes de P-1 i P-2.
team member

EDUCACIÓ INFANTIL


Concertada
Tenim 3 línies per a cadascun dels tres cursos del segon cicle d’aquesta etapa (P-3, P-4 i P-5). Un total de nou aules.
team member

EDUCACIÓ PRIMÀRIA


Concertada
Tenim 3 línies per a cadascun dels sis cursos d’aquesta etapa (1r a 6è).* La tercera línia entrarà a 6è en el curs 2015-16.
team member

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA


Concertada
Tenim 2 línies per a cadascun dels quatre cursos d’aquesta etapa (1r a 4t). *En el curs 2016-17 entrarà la tercera línia a l’ESO.
team member

BATXILLERAT


Actualment, estem preparant l’espai i les instal·lacions adequades per acollir en pocs anys dos batxillerats: un, de científic-tecnològic i un, d’humanístic-social.

 

PEC

El nostre Projecte Educatiu de Centre presenta l’eix vertebral ideològic i de funcionament del centre amb la incorporació de tots els projectes i plans d’actuació. Recollim algunes de les idees bàsiques:

ENSENYAMENT-APRENENTATGE:

Un equip docent professional i dedicat treballa dia a dia amb la intenció que les seves activitats d’ensenyament es tradueixin en resultats d’un aprenentatge real, significatiu i eficaç. És en aquest sentit que es duen a terme diferents estratègies que afavoreixin l’interès, l’autonomia i el desenvolupament acadèmic.

EDUCACIÓ EN VALORS:

Com a centre educatiu que forma part del creixement i evolució personal dels infants, creiem absolutament necessari fer un treball de valors que reforci l’educació familiar.

Valors com l’esforç personal, la responsabilitat, la companyonia, la bona convivència, el respecte … estaran present tant dins com fora de l’aula i es reforçaran individualment o grupalment de manera que es puguin assimilar i formin part de la seva vida de manera natural i habitual.

TRADICIÓ-INNOVACIÓ:

Ens caracteritzem per una metodologia que intenta aprofitar les millors facetes de l’escola tradicional juntament amb la incorporació mesurada i específica de les noves estratègies educatives, amb la intenció final que el nostre alumnat rebi una formació completa en tots els aspectes i esdevingui crític i autònom en un futur.

MULTILINGÜISME:

Des de fa uns anys i conscients de les necessitats lingüístiques actuals, la nostra escola aposta per la riquesa que aporta el multilingüisme com a forma de comunicació i participació en el món. Per aquest motiu, ampliem el coneixement curricular de la llengua catalana (vehicular en el centre), de la llengua castellana i de la llengua anglesa a través de les hores complementàries. Així, també oferim la llengua alemanya com a segona llengua estrangera a l’etapa d’Educació Secundària Obligatòria.

SORTIDES I ACTIVITATS:

Creiem convenient fer sortides i activitats d’àmbit pedagògic que donin l’opció a l’alumnat de posar a la pràctica els coneixements i valors adquirits al llarg del curs i durant la seva escolarització.