Añade aquí tu texto de cabecera

Educació Infantil

L’educació infantil és la primera etapa del sistema educatiu i s’estructura en dos cicles: primer cicle de l’etapa (0-3 anys) i segon cicle de l’etapa (3-6 anys). El seu objectiu és contribuir al desenvolupament físic, afectiu, social i intel·lectual dels infants, en cooperació amb les famílies, a més a més d’establir les bases per a l’èxit de les competències que es consideren bàsiques.

Per assolir aquest objectiu, és fonamental que un projecte dirigit a l’infant parteixi d’un coneixement profund del desenvolupament evolutiu en què aquest es troba, perquè existeixi una coherència entre els nivells que es pretenen aconseguir i els continguts i les activitats programades.

Infantil Terrassa

Primer cicle de l’etapa (0-3 anys): Llar d’infants Liceo Egara

Educació infantil concertat Terrassa

La importància de la funció educativa del primer cicle de l’etapa es fonamenta en iniciar els processos que porten al coneixement i domini del mateix cos, de construcció de relacions, dels llenguatges expressius i comunicatius i del coneixement de l’entorn físic i social.

La nostra metodologia es basa en el joc lliure i simbòlic, en la manipulació i l’experimentació amb diferents materials de la vida quotidiana amb una organització d’espais i materials que faciliten als infants l’acció autònoma, la possibilitat d’explorar, de fer-se preguntes i donar possibles respostes.

En aquesta etapa, s’introdueix l’aprenentatge de la llengua anglesa.

Segon cicle de l’etapa (3-6 anys)

Al segon cicle de l’etapa s’intensifiquen, progressivament, els processos sistemàtics d’aprenentatge. La lectura i l’escriptura esdevenen el nucli bàsic i fonamental de l’aprenentatge formal i aquest procés s’inicia en aquest cicle educatiu. A l’escola Liceo Egara treballem l’aprenentatge de la lectura i de l’escriptura, prenent com a base la metodologia de la consciència fonològica, que prioritza la llengua oral i la comprensió.

A través de la manipulació, del joc i de l’experimentació, adquirim els objectius del llenguatge matemàtic. També ens iniciem en la robòtica, que ens acompanyarà al llarg de tota l’etapa. Tot aquest procés el realitzem en llengua anglesa.

Proposem una organització metodològica flexible i utilitzem diversos recursos tecnològics com a pissarres digitals, cànons, ordinadors i tauletes i connexió a internet a totes les aules, creant diferents situacions d’aprenentatge com el treball de projectes, els racons d’aula i els tallers de manipulació.

Considerem el desenvolupament personal igual d’important que la formació acadèmica, i per això treballem l’educació emocional. Pretenem potenciar la facilitat en la comunicació i el control de les emocions.