ESO

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria (ESO) és una fase clau en la formació acadèmica i personal dels joves. Durant aquests anys, els nostres estudiants adquireixen coneixements i habilitats essencials que els ajudaran en el futur acadèmic i professional.

A l’ESO del Liceo Egara de Terrassa, els estudiants s’enfronten a una àmplia varietat de matèries i activitats que els ajuden a desenvolupar el seu coneixement i habilitats en àrees com ara matemàtiques, ciències, humanitats, idiomes i esports. A més, en aquesta etapa es fomenta el desenvolupament de valors i actituds positives, com ara la responsabilitat, el treball en equip, la creativitat i la capacitat de resoldre problemes.

ESO Concertada

Un dels aspectes més importants de l’ESO és la formació integral dels estudiants. Per això, al Liceo Egara de Terrassa compten amb un equip de professionals altament qualificats, com a professors, orientadors i psicòlegs, que treballen junts per garantir que els estudiants tinguin una formació completa.

A més, el nostre centre concertat ofereix una àmplia varietat d’activitats extraescolars, com ara tallers, activitats esportives i culturals, que permeten als estudiants desenvolupar les seves habilitats i coneixements de manera divertida i lúdica. Aquestes activitats també són una oportunitat perquè els estudiants desenvolupin la seva creativitat, treballin en equip i enforteixin la seva autoestima.

Un altre aspecte rellevant d’estudiar ESO al Liceo Egara és la formació tecnològica. Els estudiants tenen accés a les últimes tecnologies i eines digitals, cosa que els permet desenvolupar la seva capacitat per treballar amb tecnologia i aprendre de manera més efectiva. A més, els estudiants aprenen a utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) de manera responsable i ètica, cosa que els prepara per al futur digital.

Per acabar, és crucial destacar que l’ESO és una etapa fonamental en la formació acadèmica i personal dels estudiants. El nostre centre treballa juntament amb les famílies per tal de garantir que els estudiants tinguin una formació completa i equilibrada, i per ajudar-los a preparar-se per al futur.